• 1400/11/10 - 13:55
  • - تعداد بازدید: 680
  • - تعداد بازدیدکننده: 649
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

برگزاری جلسه کاهش بازخوردها ی آماری با ریاست دانشگاه و معاونت توسعه

پیرو نشست ستادآمار دانشگاه با ریاست دانشگاه و معاونت توسعه ،جلسات هماهنگی با معاونت های درمان ،غذا ودارو ،بهداشت ،دانشجویی فرهنگی و تحقیقات و فناوری جهت بررسی فرایندها و کاهش بازخوردهای آماری برگزار شد.

  • گروه خبری : اخبار
  • کد خبر : 5632
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: