• 1400/12/11
  • - تعداد بازدید: 529
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

سامانه های الکترونیکی

سامانه های الکترونیکی

توضیحات
دسته: فناوری اطلاعات

نرم افزار اتوماسیون اداری فرزین:

سیستم ارسال و دریافت و پیگیری مکاتبات درون و برون سازمانی-سیتم ارسال و دریافت پیام درون سازمانی

آدرس:eorg.fums.ac.ir

پست الکترونیک:سرویسی که بواسطه آن کلیه دانشجویان ،پرسنل و اساتید از ایمیل آکادمیک بهرمند می گردند.

آدرس :https://mail.fums.ac.ir/owa/auth/logon.aspx

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: