• 1400/12/11
  • - تعداد بازدید: 375
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری

دانشگاه علوم پزشکی فسا جهت مکاتبات اداری از نرم افزار اتوماسیون فرزین استفاده میکند که راهنمای استفاده از آن و همچنین تنظیمات عمومی آن در قسمت پیوست می توانید مشاهده نمایید.

آدر س اتوماسیون اداری http://eorg.fums.ac.ir  می باشد.

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: