مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

پیوند های مفید

  دانشگاه اراك دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي دانشگاه شهيد چمران اهواز  
  دانشگاه اروميه دانشگاه تربيت معلم دانشگاه شهيد باهنر كرمان  
  دانشگاه اصفهان دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  دانشگاه شيراز  
  دانشگاه الزهرا عليها سلام دانشگاه تفرش دانشگاه صنعت نفت  
  دانشگاه امام حسين عليه السلام دانشگاه جامع علمي کاربردي دانشگاه صنعتي اصفهان  
   دانشگاه امام صادق عليه السلام  دانشگاه جيرفت  دانشگاه صنعتي اروميه  
   دانشگاه ايلام دانشگاه حضرت معصومه (س)قم  دانشگاه صنعتي امير كبير ( پلي تكنيك تهران )   
   دانشگاه آموزش عالي گنبد کاوس  دانشگاه خليج فارس  دانشگاه صنعتي بابل  
   دانشگاه بو علي سينا همدان  دانشگاه دامغان  دانشگاه صنعتي بيرجند  
  دانشگاه بيرجند  دانشگاه دريا نوردي وعلوم دريايي چابهار  دانشگاه صنعتي جندي شاپور  
   دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)  دانشگاه رازي كرمانشاه  دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي  
   دانشگاه بجنورد  دانشگاه زنجان  دانشگاه هنر  
   دانشگاه پيام نور  دانشگاه زابل  دانشگاه هنر اسلامي تبريز  
   دانشگاه تبريز  دانشگاه سمنان  دانشگاه هنر اصفهان  
   دانشگاه تربيت مدرس  دانشگاه سيستان و بلوچستان  دانشگاه ولايت  
   دانشگاه تربيت معلم سبزوار  دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان  
   دانشگاه تهران  دانشگاه شاهد  دانشگاه يزد  
   دانشكده پزشكي، موسسه سرطان دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه ياسوج  
  دانشگاه تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان  دانشگاه شهركرد  دانشگاه مجتمع آموزش عالي بناب  
    دانشگاه تحصيلات تکميلي صنعتي کرمان

دانشگاه شهيد بهشتي

دانشگاه مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم (ص)   
  دانشگاه مجتمع آموزش عالي جهرم

دانشگاه مجتمع آموزش عالي کازرون

دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتی

 
   دانشكده مهندسي مكانيك صنعتي شريف  دانشكده روابط بين الملل وزارت خارجه  دانشكده صنعت آب و برق شهيد عباسپور  
   دانشکده فني مهندسي تربت حيدريه