مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

اخبار داخلی

صورتجلسه ها

درخواست تسویه

درخواست تسویه function OpenReport() { document.getElementById('FusPostReport').submit(); return false; } function OpenForm() { document.getElementById('FusPostForm').submit(); ...

سامانه های الکترونیکی

سامانه های الکترونیکی نرم افزار اتوماسیون اداری فرزین: سیستم ارسال و دریافت و پیگیری مکاتبات درون و برون سازمانی-سیتم ارسال و دریافت پیام درون سازمانی آدرس:eorg.fums.ac.ir پست الکترونیک:سرویسی که بواسطه آن کلیه دانشجویان ،پرسنل و اساتید از ایمیل آکادمیک بهرمند می گردند. آدرس ...

صورتجلسه ها

صورتجلسه ها صورتجلسه  الکترونیکی کردن خدمات حوزه توسعه و ریاست  95-02-01-MoavenatToeseh-Electronici.doc

معرفی پرسنل

معرفی پرسنل   نام و نام خانوادگی : مهندس آرش بردبار   سمت : معاون فنی و اجرایی مدرک تحصیلی : كارشناس ارشد انفورماتیک پزشکی شماره داخلی :  223 شماره مستقیم : 071-53316327 پست الکترونیکی : emailProtector.addCloakedMailto("ep_b17446af", ...