مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

سامانه های الکترونیکی

function OpenReport() { document.getElementById('FusPostReport').submit(); return false; } function OpenForm() { document.getElementById('FusPostForm').submit(); return false; }