مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

فلوچارت

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

پیوست ها:

فرآیند های اصلی.zip حجم فایل:1.33 مگابایت
فلوچارت آمار بر اساس حوزه ارتباطی.pdf حجم فایل:134.54 کیلوبایت
فلوچارت ستاد امار -افراد .pdf حجم فایل:42.04 کیلوبایت