مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

پرسنل اداره آمار

رابطین آماری

رابطین آماری نام و نام خانوادگی محل خدمت   صغری         عاطفت پرسنلی و هیات علمی   جواد           آقاپور دفتر فنی   خدیجه       خیراتی معاونت فرهنگی   لیلا سادات     ابوالفتحی معاونت درمان   مریم         قاسمیان درمانگاه ...

پرسنل اداره آمار

پرسنل اداره آمار نام و نام خانوادگی : بیتا سادات زگردی   سمت : کارشناس آمار و مدارک پزشکی مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد ارزیابی فناوری سلامت شماره داخلی : 274 شماره مستقیم : 071-53357110     نام و نام خانوادگی : طیبه ...

پرسنل فناوری اطلاعات

پرسنل فناوری اطلاعات   نام و نام خانوادگی : مهندس آرش بردبار   سمت : معاون فنی و اجرایی مدرک تحصیلی : كارشناس ارشد انفورماتیک پزشکی شماره داخلی :  223 شماره مستقیم : 071-53316327 پست الکترونیکی : emailProtector.addCloakedMailto("ep_5d44ee6f", ...