مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

برگزاری جلسه درون بخشی جهت ارتقا امنیت سرور ها

برگزاری جلسه درون بخشی جهت ارتقا امنیت سرور ها طی جلسه ای با حضور مدیر آمارو فناوری اطلاعات،  گزارشی از وضعیت کنونی سرور در حوزه امنیت ارایه گردید و پس از آن با بررسی منابع موجود مقرر  شد کارشناسان این حوزه حداکثر تا شش ماه آینده نسبت به  ارتقا امنیت سرورهای دانشگاه اقداماتی را بعمل آورند و نتیجه ...

تشکیل جلسه درونی بخشی در خصوص نحوه الکترونیکی کردن خدمات دانشگاه

تشکیل جلسه درونی بخشی در خصوص نحوه الکترونیکی کردن خدمات دانشگاه با توجه به مصوبه هیات رییسه در سال جدید جلسه ای در خصوص تعیین  وضعیت و چگونگی روند  الکترونیکی کردن خدمات در سال جاری در واحد فناوری اطلاعات تشکیل گردید. در این جلسه مقرر گردید با توجه به امکانات هر معاونت حداکثر 5 خدمت خود را جهت الکترونیکی شدن به  مدیریت ...

برگزاری جلسه با ریاست مخابرات شهرستان در خصوص پیگیری نقاط شمس و فیبر نوری بیمارستان ولی عصر

برگزاری جلسه با ریاست مخابرات شهرستان در خصوص پیگیری نقاط شمس و فیبر نوری بیمارستان ولی عصر برگزاری جلسه با ریاست مخابرات شهرستان در خصوص پیگیری نقاط شمس و فیبر نوری بیمارستان ولی عصر در تاریخ 25 فروردین ماه 1395 جلسه ای با حضور ریاست مخابرات شهرستان و مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه و معاون فنی و اجرایی IT در خصوص پیگیری اتصال  مراکز بهداشتی ...

برگزاری جلسه با مدیر عامل شرکت مهر اندیشان پویا

برگزاری جلسه با مدیر عامل شرکت مهر اندیشان پویا روز شنبه 28 فروردین ماه  1395جلسه ای با حضور مدیر آمار و فناری اطلاعات و مدیر  عامل شرکت  مهر اندیشان پویا در خصوص نحوه واگذاری بعضی از خدمات حوزه فناوری اطلاعات تشکیل گردید و طرفین به بحث و تبادل نظر در این مورد پرداختند.در پایان ضمن تفاهم در خصوص همکاری ...