مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

اخبار داخلی

مشاهده کلیه اخبار

برای چندمین سال متوالی مراسم نکوداشت روز آمار و برنامه ریزی (اول آبان ماه ) روز دوشنبه 22 ابان ماه در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی برگزار گردید .دراین روز اعضای محترم هیات رییسه، نمایندگان و جمعی از مسئولین آملر ستادی و معاونت ها وبیمارستانهای تابعه دانشگاه حضور داشتند.دکتر مجتبی سهراب پور معاون درمان دانشگاه ضمن اشاره بر اهمیت بخش آمار در تمامی حو زه ها و زمینه های شخصی ، اداری ، مالی و.. تبریک صمیمانه خود را به تمامی همکاران ابراز نموند.دکتر حسن جمشیدی معاون توسعه نیز برای تمامی دست اندرکاران آماری آرزوی سلامتی و موفقیت نمودند و دکترمجتبی فرجام معاون تحقیقات و فناوری نیز خواستار پیوند و حمایت بیشتر آمار و برنامه ریزی شدند و پیشنهاد دادند از دانشجویان در بحث های آماری استفاده شود و در ادامه مهندس محسن رمضانی مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ضمن ارائه گزارش از عملکرد آمار از تمامی همکاران و دست اندر کاران آماری تقدیر نمودند. در پایان سرپرست آمار دانشگاه خانم بیتا سادات زگردی عملکرد و فعالیتهای ستاد آمار در قالب پاور پوینت بیان نمودند و تاکید نمودند همکاران آماری می بایست با تعهد ،علاقه و پشتکار و دقت تمام به تولید اطلاعات و دانش برای کمک به برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیران بپردازند. درادامه این مراسم از دست اندرکاران آماری مجموعه دانشگاه تقدیر گردید .