مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

اخبار داخلی

مشاهده کلیه اخبار

جلسه هماهنگی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات در دفتر مدیریت برگزار گردید

در این جلسه که با حضور مدیر آمار و فناوری اطلاعات و پرسنل آماری انجام شد در خصوص مشکلات حوزه آمار و مسائل مرتبط با شاخصهای هیات امنا مطرح و راهکارهای لازم ارائه گردید.

در پایان مقرر گردید جلسه ای جهت بزرگداشت روز آمار و برنامه ریزی در هفته آینده برگزار گردد.