مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

اخبار داخلی

مشاهده کلیه اخبار

 مهندس قربان زاده رئیس گروه زیرساخت IT وزارت بهداشت از دیتا سنتر  و زیرساخت ارتباطی دانشگاه علوم پزشکی فسا و مراکز تابعه بازدید نمود.
در ادامه در نشستی که با حضور معاون توسعه، مدیریت و منابع دانشگاه، رئیس گروه زیرساخت IT وزارت بهداشت و مدیر آمار و فناوری دانشگاه برگزار گردید، مهندس قربان زاده ضمن تشکر از تلاشهای صورت گرفته در راستای تامین زیرساخت در ارایه خدمات الکترونیک سلامت به مردم عزیز از جمله: تامین زیرساخت خدمات پزشک خانواده و سامانه pacs، بر لزوم افزایش امنیت و استفاده از افراد متخصص در بحث IT و لزوم برون سپاری خدماتی که به دلیل کمبود نیرو قابلیت برون سپاری دارند تاکید کرد.
مهندس قربان زاده افزود: با وجود مشکلات نیرو و بودجه در دانشگاه علوم پزشکی فسا، به بهترین نحو مدیریت شده است و تجهیزات و زیرساخت خوبی فراهم شده است که قابلیت ارتقا نیز دارد.
دکتر حسن جمشیدی معاون توسعه، مدیریت و منابع دانشگاه ضمن بیان داشت: در راستای ارائه خدمات بهتر و امن تر، معاونت توسعه از طرح های مدیریت IT استقبال می کند.
در ابتدای این نشست مهندس رمضانی مدیر آمار و فناوری دانشگاه گزارشی از وضعیت زیرساخت و سامانه های موجود ارائه نمود و برنامه ها و اقدامات آینده را تشریح کرد.