مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

اخبار داخلی

مشاهده کلیه اخبار

 مهندس محسن رمضانی  مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: با توجه به افزایش تعداد دانشجویان و همچنین سامانه های تحت وب،  با موافقت ریاست دانشگاه پهنای باند اینترنت دانشگاه 25درصد افزایش یافت.
مهندس رمضانی با بیان اینکه مدیریت IT دانشگاه وظیفه تامین زیرساخت و شبکه اینترنت در ستاد دانشگاه، خوابگاه های دانشجویی ، بیمارستان ها، اورژانس و معاونت ها و مراکز بهداشتی خارج از ستاد را نیز بر عهده دارد، افزود: با افزایش پهنای باند اینترنت انشالله مشکل کندی سرعت در زمان های پیک مصرف مرتفع می گردد.
مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه  با اشاره به رویکرد وزارت بهداشت در راستای دولت الکترونیک، گفت: تمامی واحدهای دانشگاهی و بیمارستانی، مجهز به سامانه های آنلاین و تحت شبکه می باشند و حتی مراکز و خانه های بهداشت روستایی نیز در سامانه سیب به ثبت مراقبتهای بهداشتیو پیگیری مراجعات می پردازند که تمامی این موارد بر بستر شبکه و اینترنت دانشگاه اجرا می گردد.