مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

اخبار داخلی

مشاهده کلیه اخبار

جلسه راه اندازی نوبت دهی الکترونیکی پزشکان به سه طریق تلفنی،اینترنتی و تلگرامی در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه مهندس محسن رمضانی مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ضمن بیان فعالیت های انجام شده در این زمینه،توضیحاتی در خصوص روند اخذ نوبت پزشکان در این طرح بیان نمودند.

سپس مسئولین محترم درمانگاه ها دیدگاه های خود را بیان نمودند و پیشنهاداتی جهت بهتر اجرا شدن نوبت دهی مطرح نمودند.

در پایان جناب آقای دکتر خالقی ضمن بیان اهمیت این برنامه ، خواستار برنامه ریزی دقیق و تخصصی  و همکاری تمامی واحد ها با مدیریت ]IT دانشگاه جهت اجرای کم نقص این طرح شدند.

لازم به ذکر است نوبت دهی الکترونیکی  پزشکان درمانگاه های تخصصی دانشگاه با تلاش مدیریت آمار و فناوری اطلاعات به زودی راه اندازی و  افتتاح میگردد.