مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

اخبار داخلی

مشاهده کلیه اخبار

پیرو مصوبه هیات رییسه محترم در خصوص الکترونیکی کردن خدمات دانشگاه  جلسه ای روز یک شنبه مورخ 29 فروردین ماه 1395 با حضور سرکار خانم محبی و مدیران معاونت غذارو دارو مدیر  آمار و فناوری اطلاعات و معاون فنی و اجرایی مدیریت  در محل معاونت برگزار گردید.

طرفین ضمن بحث و تبادل نظر در زمینه الکترونیکی کردن فرایند ها و مشکلات پیش رو و ارایه راهکارها پرداختند.در پایان مقرر گردید حداکثر 3 خدمت از طرف معاونت غذا دارو  مشخص و جهت  الکترونیکی شدن به مدیریت آمار و فناوری اطلاعات  ارائه شود.