مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

اخبار داخلی

مشاهده کلیه اخبار

بنا به درخواست دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت،اطلاعات مربوط به 93 پایگاه/مرکزبهداشتی  در سامانه سیناسا وارد یا اصلاح شد

اطلاعات وارد شده شامل 

کد هشت رقمی پایگاه-شماره تلفن مراکز-طول و عرض جغرافیایی-قابلیت اتصال به اینترنت می باشد

سیناسا مخفف "سامانه یکپارچه نظام جامع آمار و اطلاعات سلامت ایران " می باشد وسامانه اتوماسیون آماری،  وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی (واحدها و ادارات) می باشد که  وظیفه آن جمع آوري  داده ها و  تولیدگزارشات متنوع مدیریتی جهت استفاده مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان است