مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

اخبار داخلی

مشاهده کلیه اخبار

برگزاری جلسه با ریاست مخابرات شهرستان در خصوص پیگیری نقاط شمس و فیبر نوری بیمارستان ولی عصر

در تاریخ 25 فروردین ماه 1395 جلسه ای با حضور ریاست مخابرات شهرستان و مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه و معاون فنی و اجرایی IT در خصوص پیگیری اتصال  مراکز بهداشتی سطح شهرستان  به شبکه  شمس برگزار گردید.

بعد از امکان سنجی نقاط مذکور،لیست تمام نقاط به تفکیک وضعیت اتصال آنها  تهیه گردید  ،در پایان با توجه به درخواست دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت متبوع صورتجلسه ای تهیه  و به امضای طرفین رسید.

لازم به ذکر است در حاشیه جلسه  با توجه به قصد دانشگاه به راه اندازی سامانه پکس،ریاست محترم مخابرات قول همکاری  هر چه بیشتر جهت اتمام پروژه اتصال فیبر نوری بیمارستان ولی عصر را درآینده ای نزدیک(ظرف دو هفته آینده )دادند.