مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

با موافقت ریاست دانشگاه و پیگیری مدیر آمار و فناوری اطلاعات؛ پهنای باند اینترنت دانشگاه 25 درصد افزایش یافت.

با موافقت ریاست دانشگاه و پیگیری مدیر آمار و فناوری اطلاعات؛ پهنای باند اینترنت دانشگاه 25 درصد افزایش یافت.  مهندس محسن رمضانی  مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: با توجه به افزایش تعداد دانشجویان و همچنین سامانه های تحت وب،  با موافقت ریاست دانشگاه پهنای باند اینترنت دانشگاه 25درصد افزایش یافت.مهندس رمضانی با بیان اینکه مدیریت IT دانشگاه ...

برگزاری جلسه راه اندازی نوبت دهی الکترونیکی

برگزاری جلسه راه اندازی نوبت دهی الکترونیکی جلسه راه اندازی نوبت دهی الکترونیکی پزشکان به سه طریق تلفنی،اینترنتی و تلگرامی در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه مهندس محسن رمضانی مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ضمن بیان فعالیت های انجام شده در این زمینه،توضیحاتی در خصوص روند اخذ نوبت ...

برگزاری جلسه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی حوزه ستادی دانشگاه

برگزاری جلسه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی  حوزه ستادی دانشگاه جلسه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی با حضور معاون توسعه و مدیران ستادی دانشگاه در تاریخ اول اردیبهشت  ماه 1395 در محل دفتر معاونت توسعه برگزار گردید. دکتر ذاکری معاونت توسعه دانشگاه بر ضرورت برنامه ریزی در جهت الکترونیک کردن خدمات حوزه ستادی تاکید ...

حضور مدیر آمار و فناوری اطلاعات در جلسه هیات رییسه دانشگاه

حضور مدیر آمار و فناوری اطلاعات در جلسه هیات رییسه دانشگاه مدیر آمارو فناوری اطلاعات دانشگاه جناب آقای مهندس محسن رمضانی با حضور در جلسه هیات رییسه دانشگاه ضمن بیان عملکرد این مدیریت طی یک سال گذشته از برنامه ها و فعالیت های آینده توضیحاتی ارائه نمودند. ایشان با بیان اینکه در حال حاضر تمامی مراکز و خانه های ...

برگزاری جلسات با معاونت های حوزه ستادی دانشگاه در خصوص الکترونیکی کردن فرآیند ها

برگزاری جلسات با معاونت های حوزه ستادی دانشگاه در خصوص الکترونیکی کردن فرآیند ها با توجه به مصوبه هیات رییسه محترم جلسات جداگانه با معاونین حوزه ستادی(دانشجویی فرهنگی،آموزشی،تحقیقات و فناوری) در خصوص آشنایی با خدمات الکترونیکی و ارایه خدمات از سوی معاونت ها برگزار گردید.در پایان مقرر گردید ظرف دوهفته هر معاونت حداکثر دو خدمت خود را ...