مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

اخبار داخلی

وب سایت

نوبت دهی الکترونیکی

نوبت دهی الکترونیکی جهت دریافت نوبت پزشکان متخصص از درمانگاه های دانشگاه علوم پزشکی فسا می توانید از یکی از روش های زیر اقدام نمایید: تماس با شماره 53314043 سایت http://nobat.fums.ac.ir استفاده از اپلیکیشن

شبکه و اینترنت

شبکه و اینترنت جهت استفاده از اینترنت می بایست بر روی سیستم خود یک اتصال VPN ایجاد نمایید که در قسمت پیوست نحوه ساخت آن در ویندوز 7 و همچنین سیستم عامل Android قرار داده شده است. همچنین فایلهای آموزشی دیگری از مبحث شبکه و اینترنت نیز میتوانید از قسمت پیوست ها دانلود ...

اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری دانشگاه علوم پزشکی فسا جهت مکاتبات اداری از نرم افزار اتوماسیون فرزین استفاده میکند که راهنمای استفاده از آن و همچنین تنظیمات عمومی آن در قسمت پیوست می توانید مشاهده نمایید. آدر س اتوماسیون اداری http://eorg.fums.ac.ir  می باشد.