مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

اتوماسیون اداری

دانشگاه علوم پزشکی فسا جهت مکاتبات اداری از نرم افزار اتوماسیون فرزین استفاده میکند که راهنمای استفاده از آن و همچنین تنظیمات عمومی آن در قسمت پیوست می توانید مشاهده نمایید.

آدر س اتوماسیون اداری http://eorg.fums.ac.ir  می باشد.

پیوست ها:

Browsers.docx حجم فایل:3.64 مگابایت
GeneralClientConfigurations.docx حجم فایل:620.39 کیلوبایت
IndicatorClientConfigurations.docx حجم فایل:403.40 کیلوبایت
UsersHelp.docx حجم فایل:2.91 مگابایت