مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

ارتباط با ما

ارتباط با ما

سرپرست واحد آمار :

بیتا سادات زگردی      

کارشناسان واحد :

سمانه سینا

طیبه لقایی

طاهره اکبریان

زهرا  رسولی

آدرس :  

فسا ، میدان ابن سینا ، دانشگاه علوم پزشکی

تلفن :

07153357110