مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

مشخصات شهرستان

فَسا نام شهری است در ۱۴۵ کیلومتری جنوب شیراز واقع در استان فارس. شهرستان فسا بین 53 درجه و 19 دقیقه تا 54 درجه و 15 دقیقة طول شرقی و 28 درجه و31 دقیقه تا 29 درجه و 24 دقیقه ی عرض شمالی واقع شده است.مرکز این شهرستان، شهر فسا است.

این شهرستان با شهرستانهای داراب، جهرم، استهبان، زرین دشت و شیراز همسایه است.این شهرستان با مرکزیت فسا دارای 4 بخش و 5 شهر و می باشد .

جمعیت شهرستان فسا بر اساس سرشماری سال 1395 ، 205187 نفر می باشد.

این شهر دارای یک واحد دانشکده پزشکی و یک واحد دانشگاه آزاد اسلامی و یك واحد دانشگاه پیام نور است.

 

 

ماخذ : سالنامه آماری استان فارس(سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ) و سایت شهرداری فسا